Šipkovaná po Brdech

Na Silvestra připravili hasiči z Kardavce pod vedením Jirky Vaňka pochod z Jinec do Pasek.        Akce se zúčastnilo přes 40 zájemců z osady a jejího okolí. Trasa vedla přístupnými částmi Brd      a byla zpestřena soutěžemi, které postupně absolvovala dvě družstva – družstvo dětí a družstvo dospělých. Pantomima zvířat, hádání pohádkových bytostí a sportovních hvězd, poznávání stromů, hledání měst ve větách, to vše přivedlo soutěžící k závěrečnému hledání pokladu.            I v tomto klání byly děti rychlejší a hned po jeho nalezení obsah náležitě ocenily.                        A dojem z akce? Málokdo si uvědomil, že měl v nohách více než osm kilometrů…

Adventní zpívání na Kardavci

V sobotu 16. 12. připravili místními hasiči za podpory dobrovolníků z okolí a hlavně holek a kluků z Kardavce a Hluboše adventní podvečer na Kardavci. Děti si pod vedením J. Žůrkové a P. Štefány připravili pásmo koled a vánočních písní. Jejich zpěvu předcházelo úvodní slovo předsedy osadního výboru V. Čuřína, píseň Vánoce na míru v bezchybném provedení A. Novotné a adventní osvícení kapličky.  Za vůně hořících svící, domácího pečiva a vánočního svařáku bylo zahájeno vystoupení dětského orchestru, který mimo již tradičních fléten doprovázel na kytaru hrající J. Krejčí. Pro zájemce byly při příchodu distribuovány texty písní, aby si i oni mohli s dětmi zazpívat. V mrazivém větrném počasí přišli vhod a vedle čaje, svařáku a dalšího občerstvení byly dobrou příležitostí k zahřátí zkřehlého těla a není divu, že po ukončení pásma písní byli děti a jejich „vedoucí“ vyzváni      k přídavku. Poděkování patří všem zmíněným za čas, který věnovali dětem při přípravě adventního vystoupení, těm, kteří děti podpořili a pořadatelům za vytvoření příjemného prostředí vhodného vánočnímu času.

Mikulášská nadílka

Děti z Kadavce, Hluboše a blízkého okolí se sešly v sobotu 9. 12. 2017 na Kardavci, aby společně oslavily odpoledne s Mikulášem. Dříve než mezi ně zavítal, měly možnost vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích, připravených V. Hladíkovou a R. Medalovou a podporovaných ostatními členkami a členy SDH. Přes zajímavé soutěžní odpoledne a pásmo pohádek  bylo ale zřejmé, že děti přišly za jiným účelem. Ve chvíli kdy do sálu vnikli čerti, bylo jasné, že nastala ta chvíle, kterou tolik očekávaly. A i ty nejmenší, byť před čerty daly za vděk náručí rodičů, věděly, že Mikuláš je na blízku. Když se v sále i s andělem konečně objevili, nastala pro ně ta pravá pohoda a rády se s celým sálem podělily o recitaci a zpěv. Na oplátku byly odměněny    potleskem znějícím celým sálem. Poděkování patří hasičům z Kardavce, za organizaci nadílky a obci Hluboš, která na balíčky dětem přispěla a samotným dětem za jejich představení.

 

Družstva SDH Kardavec soutěžila v okresních kláních

Po dlouhé době byla v celookresní soutěži zastoupena družstva žen a mužů místního SDH. Soutěže žen a mužů probíhaly dne 16. září v Petrovicích. Zatímco většina žen soutěžila o Pohár starosty OSH poprvé, muži se soutěže „pětatřicátníků“ zúčastňují pravidelně. Letošní sychravé počasí s dešťovými přeháňkami příliš štěstí našim družstvům nepřineslo. Dosaženými časy na „sucho“ byl zúročen týdenní výcvik žen. Ty ale bohužel v konečném součtu doplatily na výpadek základny a poté, co mužům byla pro technickou chybu v prvním kole vystavena stopka, byl jim do konečného pořadí započítán pouze čas z kola druhého. Daleko cennější než výsledky je ale skutečnost, že osada Kardavec měla konečně v obou kategoriích soutěžního dne zastoupení a pokud zúčastněným zůstane úsilí a elán, s jakým se na soutěž připravovali, dojde i na lepší výsledky dosahovaných běžně na okrskových a regionálních soutěžích, o pohodě a dobré náladě spojené se soutěžením nemluvě.

Hasiči soutěžili za hranicí okresu

V sobotu 23. 6., tentokrát na druhé straně Plešivického masivu, byly pozvány družstva SDH Kardavec na tamní 9. ročník memoriálu v Radouši. Družstva dětí a mužů se tak mohly utkat v meziokresním přeboru a náležitě vychutnat specifika soutěží dle tamních zvyklostí. Zatímco družstva žen, bez účasti příbramského OSH soutěžily podle pravidel požárního sportu, 7 družstev dětí (mimo jiné Čenkovských a Jineckých) a 13 družstev mužů měla ve svých kategoriích pravidla poněkud přizpůsobena.

Dětská soutěž spočívala v dopravě vody k místu pro hašení. Po obětavém výkonu se savicí u kádě spolu s rychlým rozvinutím hadic, zvítězilo naše družstvo (posílené o dvě děti z Bratkovic), a to s dosaženým časem 19 vteřin!!!

Soutěžení mužů bylo poněkud složitější. Skládalo se z výsadku ze zásahového vozidla, vynesení a přípravy všeho příslušenství, včetně stanice a v neposlední řadě z přepravy vody z koupaliště do kádě, když výsledný čas byl měřen až do jejího naplnění. Kardavečtí bez přípravy dosáhli na osmé místo ze 13 zúčastněných, když skončili dvě místa za Hlubošskými hasiči. Vyhrálo družstvo Lhotky a druhý skončil další zástupce z Příbramska, SDH Čenkov.