80. výročí oslavy založení SDH se vydařilo

V sobotu 24. 9. se uskutečnila oslava 80. výročí založení SDH Kardavec. Po přivítání hostů, mezi kterými byli starosta obce Hluboš, představitelé 3., 7. a 27. okrsku OSH Příbram včetně zástupců z SDH Obecnice, Drahlín, Sádek, Bratkovice, Čenkov a Suchodol. První v řadě byla ukázka obstaraná nadějemi SDH. Do průběhu oslav byla dále zakomponována i prohlídka osady, při které byli zúčastnění informováni o přispění členů SDH ke zkrášlení osady. Cestou od kapličky navázala prohlídka hasičárny. O přínosu členů SDH pro obec se v odpoledním programu zmínil starosta obce Bc. J. Čajan, který členům SDH ve svém proslovu poděkoval za práci ve prospěch obce a jejích občanů, popřál mnoho úspěchů v činnosti SDH a vyjádřil osobní podporu sdružením, které mají zájem o všestranný rozvoj obce. Hosté z okolních SDH poděkovali za příkladnou spolupráci a společnou podporu aktivit pořádaných jejich sdruženími. Přátelskou atmosféru potvrdil i  starosta SDH Čenkov P. Rychtera, který s úsměvem vyhodnotil mnoholeté úspěchy družstev dětí, žen a mužů našeho SDH v soutěži o Čenkovský cvoček:

Budeme rádi, když k nám přijedou hasiči z Kardavce soutěžit, stejně jako budeme rádi, když nám konečně ceny nechají… 

Veřejné zastupitelstvo opět na Kardavci

Dne 21.9. se od 19:00 hod uskuteční v sále hostince na Kardavci  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hluboš. Obsah zasedání naleznete zde. Mimochodem, bod 7) Info o situaci na ČOV a zprovoznění služby návozu splašků na ČOV Hluboš se bude týkat bezprostředně i občanů osady a tak neváhejte přispět svými názory.

Pětatřicátníci (+) v okrese uspěli

 

Dne 17. 9. 2016 se uskutečnilo další klání mezi hasiči sdruženými v OSH Příbram, tentokráte v kategorii mužů 35 let a starších. Tato soutěž přizpůsobená pravidlům požárního sportu se skládala z opakovaného požárního útoku, když oba časy se sčítaly. Ukončení bylo považováno až po rozsvícení světel na terči, které aktivoval plovací mechanismus po naplnění nádoby. Na této novince v soutěži si vylámalo zuby nejedno družstvo z celkově 18 zúčastněných. Družstvo našeho SDH ve složení Pavel Štefány nst., Vlastimil Čuřín st., Josef Mašek st., Josef Medal st., Dan Štefány st., Pavel Štefány st. a za zdravotně hendikepovaného Rudu Žůrka zaskakující náhradník  Jiří Vaněk st. startovalo jako první a  v obou kolech soutěže dokázalo, že hasičské soutěžení mají jeho členové stále v krvi. Poté, co v druhém útoku dosáhlo čas necelých 34 sekund (nejrychlejší čas vítězných Radětic byl něco málo pod 26 sekund), se mohlo nakonec radovat z desátého místa v celkovém umístění .

 

Loučení s prázdninami plné pohádek

V sobotu 27. 8. 2016 se  uskutečnilo již tradiční Loučení s prázdninami. Zajímavý program byl pro děti rozložen do plnění úkolů na stanovištích  v hostinské zahradě a posléze v okolí Kardavce. Překvapením určitě byly pohádkové bytosti, které je na stanovištích doprovázely a dohlížely na jejich výkony. Po jejich splnění obdržely všechny děti zasloužené odměny a úplně  nakonec, byť se zpožděním, se děti mohly vyřádit v pěně. Tu tentokráte připravili hasiči z Bratkovic, kterým patří velké poděkování za jejich ochotu, když pro technickou závadu na poslední chvíli nemohli přijet  hasiči z Obecnice. Dále je nutné poděkovat obci Hluboš, která na balíčky pro děti přispěla a  panu Hrubému z Obecnice za sponzorský dar.

 

Loučení z prázdninami bude i letos

Děti se poslední sobotu v srpnu mohou opět těšit na tradiční loučení s prázdninami. I tentokráte mohou očekávat překvapení, které pro ně dobrovolní hasiči za přispění obce Hluboš připravili. A tak milá děťátka z Kardavce, Hluboše a dalšího okolí neváhejte a připravte již dopředu své rodiče na procházku pohádkovým lesem plném soutěží. Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé.

Loučení s prázdninami

Děti ve Firesport lize bodovaly

Dne 24. 7. se uskutečnila dětská hasičská soutěž v Suchodole. Vzhledem k termínové kolizi prázdnin, dovolených a akce se muselo tentokráte doplnit naše družstvo o děti z Hluboše. Slepené družstvo, navíc s nejnižším věkovým průměrem  mezi staršími dětmi, se rozhodně neztratilo a nakonec obsadilo 3. místo. O tom, jak soutěž dopadla se dozvíte více zde.

Voda plná vody

Ve dnech 13. – 17. 7. se uskutečnil tradiční výcvik na vodě, v rámci kterého si mohli členové a podporovatelé SDH Kardavec vyzkoušet ovládání lodí, raftů a plavání v jiné než stojaté vodě. I tentokrát byla pro výcvik  vybrána řeka Berounka, která již opětovně připravila nejedno překvapení. Hned po vystoupení z vlaku v Chrástu se totiž museli vodáci vypořádat s nepříznivým, deštivým počasím, které jako kdyby nebralo konce. A tak se vodácký výcvik změnil na rainy weather survival, neboli na přežití v dešti. Čaj, polévky a nějaké další tepelně zpracované speciality byly převážně dětmi připravovány pomocí improvizovaných prostředků. Dospělí se zase postarali o ubytování a o tom, že se vše povedlo svědčí i skutečnost, že se při akci nikdo nenachladil. Již za příznivého počasí  začal pravý vodácký výcvik. Berounka se díky dešti naplnila a tak nebyla nouze o manévrování v dravé vodě, překonávání jezů a dalších řekou připravených nástrah, se kterými se všichni vyrovnali a nikdo se takzvaně necvaknul. A tak závěrečné AHÓÓÓJ ze Skryjí jako by bylo zároveň pozvánkou na příští rok.

Voda se blíží

Již tuto středu odjíždí zájemci na vodácký výcvik. Spojení obdobné jako vloni, sraz  je u autobusové zastávky na Kardavci v 16:20. Po krátké presenci se účastníci nalodí do autobusu, který odjíždí v 16:47, přestoupí v Jincích na vlak ( odjezd vlaku v 17:08, takže je to knop) a po přestoupení ve Zdicích budou v Chrástu u Plzně v 18:25. Odjezd za každého počasí, vždyť za vodou se vlastně jede!

Hluboš – Kardavec 4:7 (4:3)

V neděli 19. 7. se uskutečnilo fotbalové klání mezi domácí Hluboší a naší osadou. Družstva, která byla složena z hráčů všech věkových kategorií předváděla zajímavou podívanou, která i díky hlasité podpoře skalních fanoušků Kardavce po výrazně lepší druhé půli skončila v náš prospěch. Škoda jen, že se nám nepodařilo zachytit více fotografií, protože o utkání byl přes počáteční organizační rozpaky velký zájem, což mohou potvrdit Ti, kteří ho navštívili. A tak doufejme, že tento fotbalový mač s naší správní obcí nebyl tím posledním…