SDH Kardavec

Srpen 30, 2017

Jako již tradičně se děti mohou poslední sobotu před začátkem školního roku těšit na loučení s prázdninami. Avšak letos na Vás nebudou čekat pohádkové postavy, nýbrž indiáni. A ti jistě ocení, když přijdete jako indiáni i vy. Dále se můžete těšit na různé soutěže a hry, malování na obličej a kluznou pěnu. Všichni jste srdečně zváni.

loučení+s+prázdninami3

Hasiči soutěžili za hranicí okresu

V sobotu 23. 6., tentokrát na druhé straně Plešivického masivu, byly pozvány družstva SDH Kardavec na tamní 9. ročník memoriálu v Radouši. Družstva dětí a mužů se tak mohly utkat v meziokresním přeboru a náležitě vychutnat specifika soutěží dle tamních zvyklostí. Zatímco družstva žen, bez účasti příbramského OSH soutěžily podle pravidel požárního sportu, 7 družstev dětí (mimo jiné Čenkovských a Jineckých) a 13 družstev mužů měla ve svých kategoriích pravidla poněkud přizpůsobena.

Dětská soutěž spočívala v dopravě vody k místu pro hašení. Po obětavém výkonu se savicí u kádě spolu s rychlým rozvinutím hadic, zvítězilo naše družstvo (posílené o dvě děti z Bratkovic), a to s dosaženým časem 19 vteřin!!!

Soutěžení mužů bylo poněkud složitější. Skládalo se z výsadku ze zásahového vozidla, vynesení a přípravy všeho příslušenství, včetně stanice a v neposlední řadě z přepravy vody z koupaliště do kádě, když výsledný čas byl měřen až do jejího naplnění. Kardavečtí bez přípravy dosáhli na osmé místo ze 13 zúčastněných, když skončili dvě místa za Hlubošskými hasiči. Vyhrálo družstvo Lhotky a druhý skončil další zástupce z Příbramska, SDH Čenkov.

S koňkou v Jincích

140. výročí založení SDH Jince dne 17. 6. mělo i svoje zastoupení z Kardavce. Na žádost Jineckých hasičů byla vystavena chlouba SDH- více jak stoletá koňka (hasičská pumpa zapřažená za koně), kterou od sobotního rána náležitě šlechtili. A vyplatilo se, i když nebylo koňské spřežení, přece jen významně ozdobila prostor před jevištěm rádia Blaník.

To po celý den akci moderovalo a několikrát, právě díky ní, i osadu ve svém vysílání zmínilo. Ve věci byl totiž doprovod prezentace jinecké koňky, kterou dva z jejich členů do šroubku (a to doslova) rozebrali, opravili a složili do fantastické podoby. V konečné fázi ji ale nestačili úplně zprovoznit, proto se bohužel předpokládané soutěžení s nimi neuskutečnilo. Presentovaná nebyla pouze historie, i zásahová AVIA měla své místo a to hned mezi hasičskými velikány.

Pohodové odpoledne v Jincích kromě báječného vystoupení Václava Neckáře, současné hasičské techniky a presentace jejích možností okořenila hasičská soutěž pro děti, připravená Jiřím Vaňkem. V klání mělo SDH zastoupení, když děti posílili družstvo Bratkovických a dosáhli s ním na stupínek nejvyšší.

Cvoček se jel podívat do Čenkova

Soutěž o Čenkovský cvoček přilákala do Čenkova nezvykle velký počet dětských, dospělých a smíšených družstev. Po příkladném kolektivní spolupráci se naše děti po výkonu ve druhém kole vyhouply dočasně na druhé místo, když je o medailové umístění připravilo poslední soutěžící družstvo. Ale čtvrté místo z jedenácti družstev lze považovat za velikánský úspěch, obzvláště poté, když  družstvo bylo slepeno na poslední chvíli.

V letošním ročníku soutěžilo i družstvo našich žen a po statečném výkonu obsadilo druhé místo za družstvem Křešína.

Vůbec nejrychlejší výsledky z jedenácti týmů v soutěži dospělých dosáhlo družstvo mužů , které suverénně obhájilo loňský primát! A tak putovní Cvoček zná cestu z Čenkova na Kardavec pomalu nazpaměť.

Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené výkony a pořadatelům za opětovně precizně připravené závodní klání.

Výsledky týmů dospělých

Memoriál Václava Soukupa bez vody

V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnil Memoriál Václava Soukupa v Sádku. Družstva dětí, žen a mužů se měřila ve svých kategoriích s družstvy Sádku, Hluboše, a Drahlína. Děti soutěžily s družstvem domácího SDH. A i když nastupovaly s podstatně nižším věkovým průměrem, zanechaly velmi dobrý dojem, který nepřekazila ani pozdní voda podávaná jindy spolehlivou stanicí. To samé postihlo ženy a muže. V konečném pořadí obsadily ženy a děti druhá místa za družstvy Sádku, muži skončili na pátém místě, ale to pouze díky smyslu pro fair play jak organizátorů, tak i ostatních soutěžících, kteří po prvním „suchém“ útoku započítali našemu družstvu nejhorší čas s penalizací 10 sekund. Za výpomoci sádecké stanice tak muži poskočili na páté místo, protože dosáhli druhý nejrychlejší čas! Celkově zvítězilo smíšené družstvo Sádku, před družstvem mužů Sádku a muži SDH Hluboš. Ti při závěrečném víceboji dětí ještě zapůjčili svou stanici, díky které si mohli naši malí hasiči společně se sádeckými  užít vodní fontány. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale všem se smyslem pro fair play, stejně jako sádeckým a hlubošským hasičům za zapůjčení stanic.

Další fotky ze sotěže naleznete zde.

Berounka 2017

Když voda netekla při soutěži, věřme, že poteče v Berounce při výcviku na vodě. Termín je stanoven  od 12. do 16.7. Pro zapůjčení vodáckých potřeb proto kontaktujte co nejdříve Rudu nebo Jarušku Žůrkových.

Soutěže hasičů začínají

V sobotu 29. 5. 2017 bude v Sádku probíhat okrsková soutěž – Memoriál Václava Soukupa. Následující sobotu (3. 6.) putují hasiči do Čenkova na vyhlášený Čenkovský cvoček. Účast družstev dětí, žen a mužů. Nácviky budou probíhat na Kardavci ( louka u cesty) každý pátek od 19:00.

Ukliďme Česko

V neděli 9. 4. nenechali hasiči akci celosvětového formátu pod názvem Clean Up the Worldu nás známou jako Ukliďme svět – ukliďme Česko, bez povšimnutí a pod taktovkou Jarušky Žůrkové se vydali přispět k „úklidu“ lesa v okolí Kardavce. Po seznámení s průběhem akce a preventivním poučení o možném nebezpečí při sběru odpadu se 5 dětských a 15 dospělých dobrovolníků vydalo lesem směrem na Hluboš. Cestou nalezli nejednu skládku, což způsobilo, že na vybraných místech začaly vznikat skládky jiné, nyní z  pytlů s naplněných odpadem. Probíhající úklid podél komunikace Příbram – Hluboš musel být  pro nedostatek možností uložení dalšího odpadu nakonec předčasně ukončen již nedaleko Loudilky. Vzhledem k množství nasbíraného odpadu se bohužel potvrdilo, že úklid je vhodné, pokud nám nebude okolní příroda lhostejná, pořádat častěji. Proto je na místě poděkovat organizátorovi a všem, kteří se aktivně  Úklidu Česka zúčastnili, stejně jako Lesům ČR za svoz nashromážděného odpadu.

Hasiči upřesnili termíny nadcházejících akcí

Na členské schůzi dne 1.4.2017 si členové SDH upřesnili termíny a činnost  při vybraných jarních aktivitách.

Tou nejbližší s termínem konání v neděli 9.4. je účast na celosvětové aktivitě nazvané příznačně “ Ukliďme svět, ukliďme Česko„. Akci, stejně jako v minulém roce organizuje Jaruška Žůrková a je otevřená pro všechny zájemce, převážně pro rodiče s dětmi, kterým není lhostejná příroda hyzděná odpadky. Bližší podrobnosti naleznete kliknutím na název  akce, pouze sraz nebude  u motorestu v Hluboši, ale na hrázi kardaveckého rybníka v 9:00. Odtud se bude pokračovat lesem směrem k Loudilce a následně podél hlavní komunikace směrem na Hluboš. Rukavice a prostředky na uložení odpadu jsou zabezpečeny pořadatelem, pro děti doporučujeme reflexní vesty.

Pietně vzpomínkovou  akci při příležitosti oslavy Dne vítězství  tradičně hasiči podpoří nejen svou účastí, ale i pořadatelsky. Oslava je organizována obcí u památníku v Hluboši dne 5.5.2017.

V sobotu 17.6.2017 hasiči uspořádají již 4. ročník soutěže  O pohár hejtmana Středočeského kraje. Pro přípravu na soutěž jsou vydány propozice. Historické milníky soutěže a další podrobnosti naleznete v příslušné sekci .

Na všechny akce jste srdečně zváni.

Hasiči ctili masopust a den žen

Toho, že zima neumožňuje pracovní a soutěžní aktivity, náramně využili hasiči, když uspořádali pro své členy v rámci masopustu tradiční venkovskou zabíjačku. Již od pátku se připravovaly prostory, aby do následujícího sobotního rána nebylo  ponecháno nic náhodě a akce mohla proběhnout v plné parádě. Aktivita, kterou na valné hromadě navrhl a výrazně i podpořil Dan Štefány se nadmíru vydařila a ten kdo přišel určitě nepromarnil. Řeznické umění manželů Zděnovcových doplnila snaha přiučit se novým věcem zúčastněnými. Ovar, jitrnice, jelita, tlačenky  a zabíjačkový guláš, to vše doopravdy chutnalo, stejně jako po celý den podávané sladkosti, když cukrářské umění Marušky Štefány v podobě větrníků, věnečků a punčového dortu bylo tentokráte ještě doplněno dalšími pochutinami z „dílen“ členek SDH. Dobrá nálada pokračovala i při škvaření sádla navíc se zpěvem za doprovodu harmoniky. 

Další překvapení přichystali starosta s velitelem SDH, když při příležitosti MDŽ zahájili členskou schůzi   poděkováním za aktivní práci všem ženám, členkám SDH a  nadělili jim květiny. Zde je na místě zdůraznit, že jsou to členky SDH, které nejenže podporují sdružení, ale jak v jeho prospěch tak i v akcích jím organizovaných  zastávají mnoho činností a pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží. Zaslouží si obdiv, který navíc podpořil i Vlasta Čuřín tím, že se v rámci večera podělil s precizně připravenou oslavou svých kulatých narozenin. Srdečně blahopřejeme.

Masopust končí

Po celou sobotu dne 18.2. pořádají členové SDH v rámci oslav ukončení masopustu tradiční venkovskou zabijačku. Přesný čas zahájení a další podrobnosti budou upřesněny při přípravě prostorů a to v pátek 17.2. od 18:00 v klubovně.