Čarodějky se blíží

Dne 30. 4. bude, nejen pro obyvatele Kardavce, připraven podvečer pálení čarodějnic. Na akci jste srdečně zváni .

Pro přípravu prostorů a stavbu vatry je v neděli 29. 4. 2018 od 8:00 ve dvoře společenského domu  organizována brigáda. Hrabičky s sebou. Za účast na brigádě předem děkují členové SDH.

Ukliďme Česko na Kardavci

Obdobně, jako v předešlých letech, se v neděli 15. 4. 2018 členové SDH za podpory dobrovolníků z řad obyvatel osady Kardavec zúčastnili akce známé pod názvem Ukliďme Česko. Po poučení byla k úklidu vybrána trasa v okolí autobusové zastávky a okrajové části lesa mezi Kardavcem a HlubošíV průběhu akce se nasbíralo na 50 pytlů odpadu a jeho celková hmotnost překročila 2 tuny. O této skutečnosti se mohli přesvědčit všichni cestují po komunikaci Hluboš Příbram, neboť nasbíraný odpad byl do odvozu nepřehlédnutelný před Loudilkou. Na místě je poděkovat všem zúčastněným za pomoc věnovanou přírodě a popřát si, aby odpadků v lese a kolem cest ubývalo.

Šipkovaná po Brdech

Na Silvestra připravili hasiči z Kardavce pod vedením Jirky Vaňka pochod z Jinec do Pasek.        Akce se zúčastnilo přes 40 zájemců z osady a jejího okolí. Trasa vedla přístupnými částmi Brd      a byla zpestřena soutěžemi, které postupně absolvovala dvě družstva – družstvo dětí a družstvo dospělých. Pantomima zvířat, hádání pohádkových bytostí a sportovních hvězd, poznávání stromů, hledání měst ve větách, to vše přivedlo soutěžící k závěrečnému hledání pokladu.            I v tomto klání byly děti rychlejší a hned po jeho nalezení obsah náležitě ocenily.                        A dojem z akce? Málokdo si uvědomil, že měl v nohách více než osm kilometrů…

Adventní zpívání na Kardavci

V sobotu 16. 12. připravili místními hasiči za podpory dobrovolníků z okolí a hlavně holek a kluků z Kardavce a Hluboše adventní podvečer na Kardavci. Děti si pod vedením J. Žůrkové a P. Štefány připravili pásmo koled a vánočních písní. Jejich zpěvu předcházelo úvodní slovo předsedy osadního výboru V. Čuřína, píseň Vánoce na míru v bezchybném provedení A. Novotné a adventní osvícení kapličky.  Za vůně hořících svící, domácího pečiva a vánočního svařáku bylo zahájeno vystoupení dětského orchestru, který mimo již tradičních fléten doprovázel na kytaru hrající J. Krejčí. Pro zájemce byly při příchodu distribuovány texty písní, aby si i oni mohli s dětmi zazpívat. V mrazivém větrném počasí přišli vhod a vedle čaje, svařáku a dalšího občerstvení byly dobrou příležitostí k zahřátí zkřehlého těla a není divu, že po ukončení pásma písní byli děti a jejich „vedoucí“ vyzváni      k přídavku. Poděkování patří všem zmíněným za čas, který věnovali dětem při přípravě adventního vystoupení, těm, kteří děti podpořili a pořadatelům za vytvoření příjemného prostředí vhodného vánočnímu času.

Mikulášská nadílka

Děti z Kadavce, Hluboše a blízkého okolí se sešly v sobotu 9. 12. 2017 na Kardavci, aby společně oslavily odpoledne s Mikulášem. Dříve než mezi ně zavítal, měly možnost vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích, připravených V. Hladíkovou a R. Medalovou a podporovaných ostatními členkami a členy SDH. Přes zajímavé soutěžní odpoledne a pásmo pohádek  bylo ale zřejmé, že děti přišly za jiným účelem. Ve chvíli kdy do sálu vnikli čerti, bylo jasné, že nastala ta chvíle, kterou tolik očekávaly. A i ty nejmenší, byť před čerty daly za vděk náručí rodičů, věděly, že Mikuláš je na blízku. Když se v sále i s andělem konečně objevili, nastala pro ně ta pravá pohoda a rády se s celým sálem podělily o recitaci a zpěv. Na oplátku byly odměněny    potleskem znějícím celým sálem. Poděkování patří hasičům z Kardavce, za organizaci nadílky a obci Hluboš, která na balíčky dětem přispěla a samotným dětem za jejich představení.